Arthur Rubinstein
Mazurkas, Nocturnes & Preludes
2010

1
#    Title    Time    Info  
1 Op.6, N2 En Ut Diese Mineur/in C Sharp Minor 2:27
2 Op.7, N1 En Si Bemol Majeur/in B Flat Major 2:13
3 Op.17, N4 En La Mineur/in A Minor 4:20
4 Op.24, N3 En La Bemol Majeur/in A Flat Major 2:01
5 Op.30, N2 En Si Mineur/in B Minor 1:22
6 Op.41, N2 En Mi Mineur/in E Minor 2:10
7 Op.56, N3 En Si Majeur/in B Major 3:43
8 Op.59, N3 En Fa Bemol Mineur/in F Sharp Minor 3:16
9 Op.63, N3 En Ut Bemol Mineur/in C Sharp Minor 2:09
10 Op.67, N3 En Tut Majeur/in C Major 1:33
11 Op.68, N4 En Fa Mineur/in F Minor 2:00
12 Op.48, N1 En Ut Mineur/in C Minor 4:34
13 Op.57, Berceuse En Re Bemol Majeur/b Flat Major 4:08
14 Op.40, Polonaise N3 En La Majeur/a Major 3:32
15 Prelude N15, Gouttes De Pluie 5:06
16 Preludes N8 En Fa Diese 2:05
17 Preludes N23 En Fa Majeur 1:18
18 Preludes N24 En Re Mineur 2:15
Total time 50:12More releases

2010, , , Album

FreeDB records

1