Bach, JS
Bach Organ Works Disc 10

classical

#    Title    Time    Info  
1 4:39
2 10. Trio super: Nun komm, der Heiden Heiland BWV 660 3:15
3 11. Nun komm, der Heiden Heiland BWV 661 2:43
4 7:21
5 7:36
6 5:23
7 15. Jesus Christus, unser Heiland BWV 665 4:17
8 16. Jesus Christus, unser Heiland BWV 666 4:14
9 2:41
10 8:43
11 3:15
12 2. Christe, aller Welt Trost BWV 670 4:45
13 3. Kyrie, Gott heiliger Geist BWV 671 5:00
14 4. Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit BWV 672 1:44
15 5. Christe, aller Welt Trost BWV 673 3:11
16 6. Kyrie, Gott heiliger Geist BWV 674 1:42
Total time 68:35