Bedřich Smetana
BBC Music: The Bartered Bride (highlights)
1995

CD 1
#    Title    Time    Info  
1 The Bartered Bride: Overture 6:34
2 The Bartered Bride: Act I, Scene I. "Proč bychom se netěšili" (Let us rejoice, let's be merry) 4:40
3 The Bartered Bride: Act I, Scene II. "Kdybych se co takového o tobě dověděla" (Should I ever happen to learn) 3:54
4 The Bartered Bride: Act I, Scene II. "Jako matka požehnáním" (While a mother's love....Faithful love) 4:50
5 The Bartered Bride: Act I, Scene III. "Mladík slušný" (He's well brought up and decent) 3:49
6 The Bartered Bride: Act I, Scene V. Polka 4:26
7 The Bartered Bride: Act II, Scene II. "To pivečko" (Beer's no doubt) 5:33
8 The Bartered Bride: Act II, Scene II. Furiant 2:14
9 The Bartered Bride: Act II, Scene II. "Má...má...má...matička povídala" (My...my...my...mother dear) 2:22
10 The Bartered Bride: Act II, Scene III. "Známť já jednu dívčinu" (I know of a maiden fair) 5:57
11 The Bartered Bride: Act II, Scene IV. "Nuže, milý chasníku" (Now then, my dear man) / "Každý jen tu svou" (Every man) 7:56
12 The Bartered Bride: Act II, Scene V. "Až uzříš, komus koupil nevěstu" / "Jak možná věřit" (How could they believe) 3:36
13 The Bartered Bride: Act III, Scene II. Dance of the Comedians 5:58
14 The Bartered Bride: Act III, Scene VII. "Mařenko má" (Marenka mine) / "Tak tvrdošíjná dívko jsi" (Are you really so stubborn) 4:08
15 The Bartered Bride: Act III, Scene IX. "Jak jsi se, Mařenko, rozmyslila?" (What have you decided, Marenka) 7:29
Total time 73:28More releases

BBC Music
1995, United Kingdom, English, CD

FreeDB records

Links