Gabriela Montero

Releases

See the freedb index of albums of Gabriela Montero

Links

wikipedia       http://en.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Montero
official homepage       http://www.gabrielamontero.com/

Collaborations

Gabriela Montero   
Ernesto Lecuona   
Antonio Estévez   
Moisés Moleiro   
Alberto Ginastera   
Ernesto Nazareth   
Gautier Capuçon & Gabriela Montero