Graham Johnson
The Hyperion Schubert Edition, Volume 14: Schubert & the Classics
1992

CD 1
#    Title    Time    Info  
1 Die Götter Griechenlands, D. 677 3:55
2 Amphiaraos, D. 166 6:19
3 Gruppe aus dem Tartarus, D. 396 0:31
4 Gruppe aus dem Tartarus, D. 583 3:03
5 Hippolits Lied, D. 890 2:46
6 Hektors Abschied, D. 312 5:06
7 Memnon, D. 541 4:56
8 Fragment aus dem Aeschylus, D. 450 2:34
9 Philoktet, D. 540 2:22
10 Uraniens Flucht, D. 554 18:13
11 Antigone und Oedip, D. 542 5:44
12 Lied eines Schiffers an die Dioskuren, D. 360 2:50
13 Orest auf Tauris, D. 548 3:04
14 Der entsühnte Orest, D. 699 3:36
15 Der zürnenden Diana, D. 707 5:53
16 Freiwilliges Versinken, D. 700 4:29
17 An die Leier, D. 737 4:02
Total time 79:23More releases

hyperion 034571130149
1992, United Kingdom, German, CD

FreeDB records

Links