Josef Suk
Piano Works (feat. piano: Margaret Fingerhut)
1992

CD 1
#    Title    Time    Info  
1 Klavírní skladby (Piano Pieces), op. 7: I. Píseň lásky (Love Songs) (Adagio non troppo lento) 6:25
2 Klavírní skladby (Piano Pieces), op. 7: II. Humoreska (Humoresque) (Allegretto grazioso) 1:20
3 Klavírní skladby (Piano Pieces), op. 7: IV. Idylky (Little Idylls) no. 2 (Tempo comodo) 3:29
4 Klavírní skladby (Piano Pieces), op. 7: V. Dumka (Andante - Allegro ma non troppo - Andante) 5:37
5 Jaro (Spring), op. 22a: I. Jaro (Spring) (Allegro con brio) 4:37
6 Jaro (Spring), op. 22a: II. Vanek (The Breeze) (Andante, quasi allegretto) 1:52
7 Jaro (Spring), op. 22a: III. V očekávání (In Expectation) (Andante con moto ed espressivo) 3:55
8 Jaro (Spring), op. 22a: IV. - (Andante) 2:24
9 Jaro (Spring), op. 22a: V. V roztoužení (Longing) (Allegro non troppo) 3:37
10 Letní dojmy (Summer Impressions), op. 22b: I. V poledne (At Noon) (Moderato) 4:22
11 Letní dojmy (Summer Impressions), op. 22b: II. Hra dětí (Children at Play) (Allegretto) 2:19
12 Letní dojmy (Summer Impressions), op. 22b: III. Večerní nálada (Evening Mood) (Andante espressivo) 6:54
13 O Matince (About Mother), op. 28: I. Když byla matinka ještě děvčátkem (When Mother Was Still a Little Girl) (Allegretto molto moderato) 3:00
14 O Matince (About Mother), op. 28: II. Kdysi z jara (Once in Springtime) (Adagio, Allegro non troppo, Adagio) 5:02
15 O Matince (About Mother), op. 28: III. Jak zpívala matinka za noci chorému děcku (How Mother Sang at Night to the Sick Child) (Andante) 3:42
16 O Matince (About Mother), op. 28: IV. O matinčině srdci (About Mother's Heart) (Andante sostenuto) 4:47
17 O Matince (About Mother), op. 28: V. Vzpomínání (Remembering) (Andante) 5:08
Total time 68:30
CD 2
#    Title    Time    Info  
1 Životem a snem (Things Lived and Dreamed), op. 30: I. S humorem a ironií, místy rozdurděně (With Wit and Irony, in Places Fuming) (Alegretto moderato) 2:33
2 Životem a snem (Things Lived and Dreamed), op. 30: II. Neklidně a nesměle, bez silnějšího výrazu (Restlessly and Shyly, Without Strong Expression) (Allegro vivo) 1:53
3 Životem a snem (Things Lived and Dreamed), op. 30: III. Tajemně a velmi vzrušeně (Mysteriously and Very Light) (Andante sostenuto) 4:11
4 Životem a snem (Things Lived and Dreamed), op. 30: IV. Zamyšleně, později stále výbojněji (Contemplatively, Then Increasingly Aggresssive) (Poco Allegretto) 4:01
5 Životem a snem (Things Lived and Dreamed), op. 30: V. K uzdravení mého syna. Klidně, s hlubokým citem (On the Recovery of my Son. Calmly, With Deep Emotion) (Adagio) 5:43
6 Životem a snem (Things Lived and Dreamed), op. 30: VI. S výrazem tiché, bezstarostné veselosti (With Expression of Quiet, Carefree Good Humour) (Moderato quasi allegretto) 3:58
7 Životem a snem (Things Lived and Dreamed), op. 30: VII. Jednoduše - později s výrazem drtivé moci (Simply - Later With Expression of Oppressive Power) (Adagio non tanto) 4:11
8 Životem a snem (Things Lived and Dreamed), op. 30: VIII. Jemně, švitorně (Gently, Chirpingly) (Vivace) 2:12
9 Životem a snem (Things Lived and Dreamed), op. 30: IX. Šepotavě a tajemně (Whisperingly and Mysteriously) (Poco andante) 4:05
10 Životem a snem (Things Lived and Dreamed), op. 30: X. Zapomenutým rovům v koutku hřbitova křečovického. Snivě (To the Forgotten Graves in the Corner of the Krecovice Cemetery. Dreamily) (Adagio) 6:06
11 Ukolébavky (Lullabies), op. 33: I. Nad spícími děcky (Over Sleeping Children) (Andante sostenuto) 3:18
12 Ukolébavky (Lullabies), op. 33: II. Popěvek (Ditty) (Andante) 1:37
13 Ukolébavky (Lullabies), op. 33: III. Sentimentální sebeparodie na pouliční písničku (Sentimental Self-Parody on a Street Song) (Andante quasi adagio) 2:50
14 Ukolébavky (Lullabies), op. 33: IV. K uzdravení (Return to Health) (Andante moderato) 3:22
15 Ukolébavky (Lullabies), op. 33: V. Vánoční sen dítěte (A Child's Christmas Dream) (Moderato con moto) 2:56
16 Ukolébavky (Lullabies), op. 33: VI. Smrti, přijď jen tiše (Death, Come but Softly) (Andante con moto) 6:03
Total time 58:59More releases

Chandos 095115902622
1992, United Kingdom, English, 2×CD

FreeDB records

1

Links