Nye Ringnesin
Frċ vals til vise
1995
folk

#    Title    Time    Info  
1 2:31
2 3:04
3 2:10
4 "Oddvars VM-polka" - av Oddvar Nygaard 3:33
5 2:56
6 1:45
7 Skotsk etter Peder Rusten 1:20
8 2:24
9 2:47
10 Marsj etter Kristen Storlien / "Byrkveen" - reinlender 5:23
11 Vals av Sigurd Garmo 2:47
12 "Felgniar'n" - reinlender av Hans W. Brimi 3:29
13 Masurka etter Teodor Bakken 2:20
14 2:36
15 "Dei tvau verse ho Anne Kleppe song siste kvelden" - etter ... 3:28
16 "Kari Kluften" - springleik 1:30
17 1:34
18 Reinlender etter Torgjer Iverstugun 2:39
19 Masurka etter Hans W. Brimi 1:57
20 Vals etter Hans Vineshaugen 6:27
21 3:02
Total time 56:30