Oedo Sukeroku Taiko
Live
2004
drum solo

#    Title    Time    Info  
1 Matsuri 3:46
2 Seija 7:27
3 Midare 5:26
4 Shunrai 5:07
5 Ko No Katari 3:18
6 Dashi 13:42
7 Yakune 4:51
8 Kizuna 8:10
9 Skeroku - Bayashi 7:41
10 Mikoshi 5:18
Total time 59:27