Vörösmarty Mihály Általános Iskola Énekkara, Debrecen