Various
Bão Tình

vietnamese

#    Title    Time    Info  
1 Đon Hồ / Cơn Mưa Hạ 5:02
2 Lâm Thúy Vân / Chỉ Có Anh Trong Tim 5:01
3 Nini / Tình Trong Giấc Mơ Say 4:12
4 Kenny Thái / Bảo Tình 5:50
5 Nini / Đến Bên Em 4:31
6 Đon Hồ / Yêu Người Khôn Ngôi 4:28
7 Lâm Thúy Vân / Phố Mưa 4:26
8 Kenny Thái / Thú Đau Thương 3:14
9 Nini / Tất Cả Cho Chàng 10:12
10 Thái Tài / Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang 6:02
Total time 46:53