WHYTESHADOWS
Txhua Lub Sijhawm
1999
hmong

#    Title    Time    Info  
1 Txhau Lub Sijhawm 4:38
2 Khaw Tog 4:35
3 Moog Kawm Ntawv 4:31
4 Vim Kuv Hlub Koj 5:37
5 Anniversary 3:53
6 Wind In The Sea Of My Heart 5:13
7 Living For Love 3:51
8 Rov Qab Los 5:23
9 Tsis Xav Qis Muag 6:04
10 Mus Qhov Twg Lawm 5:26
11 Heartache's A Heartbreak 5:24
12 Hlub Koj Ib Leeg 10:55
13 Whyteshadows 6:00
Total time 65:27