Najwa Karam
Oyoun Qalbi
2000
pop

#    Title    Time    Info  
1 Khams Nmjoum (Five Stars) 3:52
2 Majboura (I'm Forced) \n 4:48
3 Ismak Besharifni (It's an honour to carry your name) 4:19
4 Oyoun Qalbi (Sweetheart) 3:58
5 Wallhana (Passionatley in Love) 5:24
6 Qalby Min Jowa (From the bottom of my Heart) 4:58
7 Khaleek al Ard (Stay Down to Earth) n 5:05
8 Najwa 2000 \n 11:56
9 Majboura (Instrumental) 7:58
Total time 44:18