Nogon Shumarov
Bööl - Bööl
2004
folklore

#    Title    Time    Info  
1 5:57
2 Бöл Бöл 2:34
3 Суунын ойыны (Игра воды) 4:54
4 Байрам (Праздник) 2:51
5 Камдаш (Камлание) 4:06
6 2:21
7 Келер уйеге (Будущим племенам) 7:19
8 Таадамнын Кабай кожони (Колыбелная... 4:55
9 Сары Бюрлер (Желтые листья) 3:38
10 Ой, Кёзюйим 9:42
11 Ак-Буркан (Белый Буркан) 3:31
12 3:22
13 Орчыланын тубинен (земная ось) 4:04
14 3:05
15 3:34
16 Чу, чу, чу (Колыбелная козы) 1:16
Total time 65:47