Robert B. Cialdini
Wywieranie wpływu na ludzi - Teoria i praktyka


#    Title    Time    Info  
1 33:29
Total time 33:30