Cẩm Ly

Releases

Relations

married    Hữu Minh
siblings    Minh Tuyết

Links

myspace       http://www.myspace.com/camly
official homepage       http://yeuchitu.net/
wikipedia       http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A9m_Ly
official homepage       http://camly.com.vn/

Collaborations

Cẩm Ly   
Nguyễn Nhất Huy & Cẩm Ly   
Đàm Vĩnh Hưng & Cẩm Ly   
Cẩm Ly & Hoài Linh   
Cẩm Ly & Minh Tuyết   
Cẩm Ly & Quốc Đại   
Cẩm Ly & Vân Quang Long   
Cẩm Ly & Đan Trường   
Vân Quang Long & Cẩm Ly