Telegram från en bombad by / Eklunda polska 1
5:47

from "Kryss" album
byVideo from YouTube.com