Ryu No Kumo Wo Erugotoshi
4:33

from "Garyo Tensei" album
by OnmyozaVideo from YouTube.com