UEHARA TOMOKO
KUNACHI
2000
folk

#    Title    Time    Info  
1 Umi to Shima [instrumental] 3:53
2 Hidatinentin 2:34
3 Kazefuchui 3:33
4 Ndeidui 3:49
5 Kunachi 2:37
6 Inowo [instrumental] 2:20
7 Urinasu Ayaya 4:10
8 Yuimachibana 3:21
9 Sazanami [instrumental] 1:43
10 Kami ga Shiwaza 2:26
11 Umui 3:10
12 Touke 12:39
13 DATA 6:21
Total time 46:10