Marksheyder mne skazal
2:25

from "Tak Vot Moe Nachalo" album
by Yu.VizborVideo from YouTube.com