Znakom li ty s zemley
1:22

from "Tak Vot Moe Nachalo" album
by Yu.VizborVideo from YouTube.com