Yuzawa
Yuzawa
2000
drum

#    Title    Time    Info  
1 yose-daiko 3:24
2 ni-agari 2:23
3 ken-bayasi 2:24
4 san-sagari 2:55
5 sai-sai 2:32
6 akita-ondo 4:42
7 toujou 2:35
8 akibasan 4:49
9 kassen 10:04
10 natu 3:28
11 natu - millenium version 4:46
12 aki 13:32
13 yose-daiko 5:28
Total time 57:28