Balada pro vsechny hovada
4:10

from "Na eskymackym pohrbu III" album
by Zvlastni skolaVideo from YouTube.com