KV Mahadevan
Ayyappa swamy Janmarahasyam


#    Title    Time    Info  
1 Loka Veeram 1:05
2 Harivararasam 5:04
3 Swamy Ayyappa 3:57
4 Swamy Saranam 6:48
5 Sevala Vidhulanu 4:01
6 Sri Hari Mohini Avataram 4:47
7 Poorna Chandrudu 6:18
8 Sankara 7:30
9 Neeve Mamu Kapaduma 3:31
Total time 39:29