Thúy Hường
Cây Trúc Xinh

none

#    Title    Time    Info  
1 Lời_Giới_Thiệu 2:07
2 Ngồi_Tựa_Mạn_Thuyền 4:51
3 Ba_Vì 5:00
4 Cây_Trúc_Xinh 3:51
5 Lấy_Chỉ_Làm_Thú_Giải_Phiền 6:13
6 Giữa_Tối_Đêm_Rằm 4:12
7 Còn_Duyên 4:08
8 Vào_Chùa 3:52
9 Chim_Khôn_Đỗ_Ngọn_Thầu_Dầu 5:08
10 Dọn_Quán_Bán_Hàng 4:27
11 Tuấn_Khanh 17:56
12 Thân_Lươn_Bao_Quản_Tấm_Mình 5:41
Total time 61:43