Siunte mani muotinele [šeimos] (Raseinių r.)
1:20

from "" album
byVideo from YouTube.com