התזמורת הפילהרמונית הישראלית

Releases

Relations

members    Abraham Rosenblit
Adelina Grodsky
Aharon Yaron
Alexander Dobrinsky
Alexander Povolotzky
Alexander Stark
Alla Yampolsky
Alon Bor
Amir Van Der Hal
Amnon Valk
Anatol Krupnik
Anna Rosnovsky
Avital Steiner
Ayal Rafiah
Boaz Meirovitch
Brad Annis
Bruce Weinstein
Carol Patterson
Dalit Segal
Dan Moshayev
Dmitri Golderman
Dmitri Tsirin
Dmitry Ratush
Drorit Valk
Dudu Carmel
Eitan Shapiro
Eleonora Lutsky
Eliezer Gantman
Elizabeth Krupnik
Elyakum Salzman
Emanuel Aronovich
Emma Juliette Boyd
Enrique Maltz
Eugenia Oren-Malkovsky
Eyal Ein-Habar
Felix Nemirovsky
Gabi Hershkovich
Gabriel Volé
Gad Lederman
Hermann Openstein
Igor Frug
Ilan Eshed
Ilya Shwartz
Israel Kastoriano
Israel Zohar
James Madison Cox
Kalman Levin
Klara Nussovitzky
Lazar Schuster
Leor Eitan
Marianna Povolotzky
Marina Dorman
Merrill Greenberg
Micha Davis
Michael Appelman
Michael Haran
Michael Slatkin
Milka Laks
Miriam Hartman
Naomi Enoch
Nimrod Kling
Nir Comforty
Olga Stern
Paya Yussim
Peter Marck
Rachel Kam
Ram Oren
Raphael Glaser
Rashelly Davis
Rimma Kaminkovsky
Robert Mozes
Rodica losub
Roman Spitzer
Ron Porath
Ron Selka
Ruth Amir
Saida Bar-Lev
Sally Meth Ben-Moshe
Shelomo Shohat
Shemuel Hershko
Shimeon Abalovitch
Shimon Koplansky
Shmuel Glazer
Shulamit Lorrain
Stewart Taylor
Tamar Narkiss-Melzer
Teddy Kling
Uzi Shalev
Yehoshua Pasternak
Yelena Tishin
Yevgenia Pikovsky
Yevgeny Shatzky
Yevgeny Yehudin
Yigal Meltzer
Yigal Tuneh
Yitzhak Geras
Yoel Abadi
Yoram Alperin
Yoram Livne
Yossef Rabin
Yossi Arnheim
Yuval Kaminkovsky
Zeev Dorman
Zubin Mehta
Абрам Левенталь
Барух Гросс
Владислав Краснов
Генадий Гуревич
Зиновий Каплан
Илья Коновалов
Кирилл Михановский
Марсель Бергман
Юлия Свердлова
אלי מגן

Links

Collaborations