Velikoe iskusstvo kinos'emki
2:51

from "Tak Vot Moe Nachalo" album
by Yu.VizborVideo from YouTube.com