Zimny lager' "Alibek"
5:55

from "Tak Vot Moe Nachalo" album
by Yu.VizborVideo from YouTube.com