Yurodny
Odd Set
2008
folk

#    Title    Time    Info  
1 Yurodny / Miserable Hora 3:14
2 Yurodny / Pusta Mladost 4:19
3 Yurodny / Taraf 5:33
4 Yurodny / Koj mi Tropa 6:19
5 Yurodny / Hangu 7:48
6 Yurodny / Cocek Spece 1:41
7 Yurodny / Galabarski Cocek 3:12
8 Yurodny / Polonez 10:17
9 Yurodny / Maoz Tsur 5:54
Total time 42:20